Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 46

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Agenda / activiteiten in de regio

Hilversum

Goois Museum
Hoogtepunt voor het G.M. was weer de jaarlijkse Open Dag op zaterdag 24 augustus. Er waren vele activiteiten: zoals een feestelijke optocht van historisch verklede figuren, een 16e eeuwse maaltijd, een klederdrachtshow uit Huizen, poezie en muziek door de eeuwen heen, een voordracht over kasteel Groeneveld.
Tevens werd geopend de expositie "Leven en werk van Herman Heyenbrock, kunstenaar van de industriële wereld " . De expositie is te bezichtigen tot 6 oktober.

Bond Heemschut
Op zaterdag 5 oktober heeft dit jaar de Landelijke Heemschutdag plaats in Hilversum. De plaatskeuze heeft te maken met de monumenten problematiek van Hilversum. De ochtendbijeenkomst met inleidingen en videopresentaties wordt gehouden in Gooiland. Verder wordt een bustocht georganiseerd door de villaparken en langs Zonnestraal o.l.v.gidsen van Alb. Perk Stichting, Jonge Bouwkunst en de Dudok Stichting. De dag eindigt in het raadhuis.

Archeologische Werkgemeenschap afd. Het Gooi
De volgende lezingen over archeologie worden gehouden in het Goois Museum.
10 sept: Het neolithicum van het nabije Oosten tot in Gooiland (over het ontstaan van de landbouw)
8 okt: De bronstijd in en om Zwolle (Verslag van recente vondsten)
12 nov: De heer Noordam (R.O.B) verzorgt een lezing over grafheuvels. 0ok consolidatie van deze monumenten komen aan de orde.

Huizen

Op de Open Monumentendag op zaterdag 14 september heeft de Stichting "Huizer Dag" weer een uitgebreid programma samengesteld.
De oude kerk is opgesteld. Er zijn activiteiten bij de oude haven. Er is 's avonds een concert met koormuziek.
Voor verdere inlichtingen over het programma bellen met Mevr. v.d. Poel tel.50935 of de heer Kruimer tel. 51713.
t/m sept is nog te zien de expositie "Stukje Huizer Historie" Huizer klederdrachten en ambachten. De expositie is samengesteld door de Stichting Huizer Museum en de Gerrie Otten Stichting. Havenstraat 81, achter restaurant de Haven van Huizen.

Naarden

t/m 31 oktober: Expositie Forten en vestingen vanuit de lucht: luchtfoto's uit de jaren '20 en '30 in het Nederlands Vestingmuseum.
Op de Open Monumentendag is het Burgerweeshuis te bezichtigen. De archiefdienst van Naarden zal hier worden gehuisvest.
Op deze dag is voor de laatste keer het Groot Arsenaal te bezichtigen omdat dit zal worden verbouwd.
Er zijn gidsen van de werkgroep Vestingstad aanwezig.

Weesp

t/m 5 okt.is in het Gemeente Museum nog te zien de expositie "Nirwana aan de Vecht": overzichtstentoonstelling van een niet gerealiseerd parkdorp van Van Houten. Ook videoopnamen van reclamefilmpjes van Van Houten.