Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 29/1 (februari 2013), pag. 1


Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

      
 
Brand in het oude Concordia, 27 april 1930 (coll. HKB)

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen en publiceren.

 

Inhoud

(van de redactie)

In dit nummer:

Wat vindt u in dit nummer? 3

      
 
Crailoo

Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterrein 'Crailoo' 4 

Cornelis van Norren, een ware bouwer - Een 'kleine luyde' met betekenis voor Bussum 10

      
 
Van Norren, Iepenlaan 19

Het stille verzet van Karel Abma 14

De herbouw van Concordia en het ideaal van dr. A.S. 18

Moord in Bussum! 23

 
 
Moord in Bussum

Survival of the fifties - Tastbare getuigen van de wederopbouw in Bussum 36

 

 

 

Foto's omslag:

Staande foto: Concordia in 1928
Kleine foto's van boven naar beneden:
Boekje Crailoo
De Moord
en het echtpaar Van Norren