Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 15-17


 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

DOCUMENTATIEAFDELING HISTORISCHE KRING

W.M. van Berkel -Afd. Documentatie.

Het is ons een groot genoegen, dank zij de medewerking van mevrouw I. de Beer die dat nu en in de toekomst voor ons bijhoudt, dat we regelmatig onze nieuwe aanwinsten in dit blad zullen vermelden. Om de lijst niet te groot te maken, zijn wij begonnen met de nieuwe aanwinsten te vermelden vanaf mei 1987.
Wij hopen dat wij u hiermede van dienst kunnen zijn.

 

BOEK                                                                    NAAM SCHENKER                            DATUM
Drijvende klompjes                                               G. Langemeyer                                    20-4-87   
Boekje                                                                  Bussumse Boekhandel                       20-5-87
Onze koningin thuis                                              A. Terschuur                                       29-5-87  
Stad en Lande                                                      A.N. Bus                                              3-6-87
Jan Tabak                                                             G. Langemeyer                                  11-6-87
Gereformeerde kerk                                             J. Drexhage                                        11-6-87             
Naarden-Bussum in onze eeuw                           W. van Riemsdijk                                12-6-87

VOORWERPEN
Inktpotje                                                               G. Langemeyer                                     3-7-87   
Schoolbehoeften                                                 G. Langemeyer                                     3-7-87   
Twee tegels                                                         G. Langemeyer                                     3-7-87   
Handschoenenspanner                                       G. Langemeyer                                     3-7-87   
Zilveren troffel                                                    Aangekocht                                          10-6-87   
Dameshandschoenen                                         G. Langemeyer                                     3-7-87           

DOCUMENTEN
Programma Toonkunst 1                                     M. v.d. Heide                                       18-5-87                                             
Foto van Foto Henny                                           J. Terschuur                                        18-5-87                  
I Kadasterkaart                                                    G. Langemeyer                                    11-5-87
Mededelingenblad J.P.Veth                                 G. Langemeyer                                   11-5-87
l Wandelkaart 1947                                              Mevr. A. Schermer                              12-5-87                                            
t Bestemmingsplan                                              W. van Riernsdijk                                 19-4-87
T Bestemmingsplan                                             W. van Riernsdijk                                19-4-87
I Notitie villagebieden                                          W. van Riernsdijk                                1 9-4-87
Onderzoek beuken Brediusweg                          W. van Riernsdijk                                1 9-4-87
De Gooise dorpen                                               G. langemeyer                                      3-7-87                                                                             
De pelgrim der Nederlanden                               G. langemeyer                                      3-7-87
Concordia muziekstuk                                        G. langemeyer                                       3-7-87
l Copie adressenboek                                         Mevr. Krijnen                                         5-6-87                                             
Krantenknipsel 1926                                           G. Langemeyer                                      3-7-87                                        
Onafhankelijkheidsverklaring                              G. Langemeyer                                    15-6-87
Brief Jan Veth                                                     Historische Kring                                   15-6-87                      
Catalogus                                                           Mevr. Offringa                                        15-6-87
Literatuur                                                            M. v.d. Heide                                          8-5-87
Schoenmakerij                                                   J. van Eijden                                           3 -7-87
Nieuwsbrief                                                        A. Winthorst                                           15-6-87      
Wandelingen Brediuskwartier                            J. Wurster                                              15-8-87                                            
Wandelingen Bilderdijkpark                              J. Wurster                                                15-8-87
Folder Studio Irene                                           J. Wurster                                               15-8-87
Persoonsbewijs                                                Mevr. Kuyt                                               7-9=87
4 tekeningen in lijst                                           A. de Bruyn                                               5-5-87                                
Maandblad "De Forensff                                  G. Langemeyer\                                        7-9-87

FOTO
Het oude Raadhuis Brink                                 J. Ruizendaal                                          18-5-87
Koningslaan/slGravelandseweg                       M. Heyne                                                18-5-87
Gezicht op Huizerweg                                       M. Heyne                                               18-5-87                           
Huizerweg 5                                                     M. Heyne                                                18-5-87
Continental Radiatoren
Fabriek -2 exemplaren                                   A. Bus                                                       19-6-87
Klassefoto Kon.Emmaschool                         Mevr. Wegener                                         19-6-87
Kon.Emmaschoo1 Mej. Weger                      Mevr. Wegener                                        19-6-87
Theekoepel                                                     Mevr. Bruns                                             19-6-87             
L. Warmolts                                                    Mevr. Redeker                                         12-6-87
Villa "Benjaminw"                                           Mevr. Bruns                                              19-6-87
Maison de Blanc                                            Mevr. Redeker                                         12-6-87
Wilhelminaschool                                           Mevr. Bruns                                             12-6-87
R.K. meisjesschool                                       Mevr. Redeker                                          12-6-87
Monument op de Brink                                Mevr. Redeker                                           12-6-87
Brinklaan -2 exemplaren                              Mevr. Bruns                                               12-6-87   
Jubileum Kon. Wilhelmina                           Mevr. Redeker                                          1 2-6-87   
Veerlaan                                                      Mevr. Redeker                                           12-6-87   
W.J. Dankmeyer                                        Mevr. I. de Beer                                           12-6-87                                    
Willemschool                                             K. Ruyzendaal                                              15-8-87  

ANSICHTKAARTEN
Uitnodiging (briefkaart)                            Mevr. Bensdorp                                             15-5-87
Vlietlaan                                                    Hr. H.v.d. Bunt                                              16-6-87
Kom van Biegel                                        W. van Riemsdijk                                          16-6-87
Diverse lokaties                                        W. van Riemsdijk                                         16-6-87
Bilderdijkplantsoen                                  W. van Riemsdijk                                           16-6-87
Burg. svJacoblaan                                   W. van Riemsdijk                                          16-6-87
Panorama                                                K. Ruyzendaal                                               15-8-87
Gerardus Majella                                     G. Langemeyer                                               7-9-87


DOCUMENTATIE een legpuzzel.

Als nieuw lid van het documentatiecentrum had ik eerst het gevoel, dat wij met een heel grote legpuzzel bezig waren. Maar bij nader inzien bleek het niet één grote puzzel, maar een hele boel kleinere puzzels te zijn. Iedere puzzel bevat een periode. Maar alle periodes overlappen elkaar. Het is niet mogelijk een puzzel op te lossen als er nog veel stukjes ontbreken, daarom doen we weer een beroep op iedereen, die dit leest, ons te helpen. Die puzzelstukjes kunnen onder meer zijn: Oude foto's of afbeeldingen van huizen, parken, straten enz,, oude plattegronden, verhalen van "oudew Bussumers, zodat we een beetje idee krijgen van de samenleving van vroeger.
Heeft u soms zelf een kleine verzameling? Zouden we dan misschien eens inzage mogen hebben? Wie weet kunnen wij elkaar dan weer verder helpen.
U bent met en zonder "stukjes" welkom in ons documentatie-centrum op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur en vrijdags van 14.00 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Openbare Bibliotheek
Dr. A. Kuyperlaan 5
(Naast t Spant )