Skip to main content

  

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 17


IN MEMORIAM

W.M. van Berkel 

Klik hier voor de PDF versie van dit atikel

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van onze vriend en medewerker

  JOHAN  GOTLIEB  WURSTER

  Overleden dinsdag 24 november 1987

Hij was mede-coördinator van de werkgroep dokumentatie en diegene, die van de werkgroep een vriendenkring maakte. Wij zullen hem héél  erg missen, maar ook dankbaar blijven, voor het vele werk dat hiJ voor de Historische Kring Bussum heeft gedaan. Mogen zijn vrouw en kinderen troost vinden om dit zware verlies te kunnen dragen.
Namens de leden van de Werkgroep Documentatie.
W.M. van Berkel