Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 26


BOEKBESPREKING:  J.H. Biegel - Goilanda pittoresca. 

Schilderachtig Gooiland, Vertaling uit het Italiaans door T.W. Nieboer. Gooibergpers Bussum, 1987. 64 bladzijden met illustraties. Prijs f 19,90.

A.C.J. de Vrankrijker

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Auteur Biegel was met onder meer P.J. Loman één der pioniers van de villawijk Het Spiegel aan de westzijde van de in 1874 in gebruik genomen spoorlijn. Zij richtten in 1876 de Bouwmaatschappij Nieuw Bussum op, die gronden kocht en verkocht en werkten aan villabouw. Deze bouwmaatschappij moest zelf voor aanleg van wegen zorgen want het bestuur van het toen nog zo kleina dorp Bussum toonde zich niet  actief. 

Pionier Biegel stamde uit Limburg aan de Lahn (geboren in 1837). HJj vestigde zich in 1871 in Amsterdam en kwam vandaar naar Bussum. Joseph Herman Biegel is de man naar wie de "Kom", de vijver in het Spiegel is genoemd. Op gevorderde leeftijd kreeg hij belangstelling voor het Italiaans. Daarom schreef hij in 1905 een opstel in die taal. In januari 1906 kwam dit in druk uit bij Klene te Hilversum. Dat het nu in vertaling verscheen danken wij aan de zorg van Marcus van der Heide. (Voor zover nodig herinner ik er de lezer aan dat hij de man is die een belangrijke studie over schrijvers in Bussum uitbracht.

Biegel vertelde gezellig, eerst over de bezige zakenman in de stad om daarna op reis te gaan en over het Hollandse landschap te praten. Via de Naardermeer bereikt hij Bussum en vertelt iets over het dorp. Zeer beknopt vermeldt hij daarna enkele bijzonderheden over andere Gooise dorpen en over Naarden.
Wat Biegal aanroert is niet zo heel veel. Men bedenke wel, dat hij slechts schreef om zich te oefenen in het Italiaans. Het is overigens wel leuk om te vernemen wat een man als hij op zijn oude dag het vermelden waard vond. Het is ook interessant te zien, wat hij aan foto's het opnemen waard keurde. Dat zijn de afbeeldingen die in de nieuwe uitgave onderschriftenin het Italiaans behouden hebben.

Wie wat vollediger wil worden ingelicht over het pionierswerk van Biegel en anderen leze het "Nawoord" dat Marcus van der Heide schreef. In vijftien bladzijden zijn hier vele bijzonderheden uit het vierde kwart van de 19e eeuw bijeengebracht. Marcus noemt Biegel  hier "Bussums dorpsvader". Aansluitend lezen we "Herinneringen aan mijn grootvader", geschreven door Anna Biegel. Het boekje is een vaortreffelijk verzorgde uitgave, rijk geillustreerd. Wie iets over het Spiegel wil weten zal het met plezier ter hand
 nemen. Overigens zal hij er ook een afbeelding van het in 1885 gebouwde en helaas afgebroken "Palazzo municipale" van Bussum in vinden.