Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 27-28


AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO t/m MAART 1988

E. Witteveen

'Klik hier voor de PDF bersie van dit artikel

Goois Museum
Het Cultureel Centrum De Vaart, Vaartweg 163 te Hilversum met het Goois Museum is ingaande maandag 14 december 1987 gesloten. Het Goois Museum, Kerkbrink 6 te Hilversum zal worden geopend eind mei 1988.
T/m 7 maart: Expositie "Scheppend Werk". De tentoonstelling geeft een duidelijk beeld van de manier van werken van een archeoloog. Plaats: Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1.

Historische Krina Albertus Perk te HìIversum.
Bijenkomsten in DE AKKER, Melkpad 22. Aanvang 20.00 uur.
27 januari Dialezing "In het voetspoor van Varus". (een romeins veldheer).
24 februari Verslag van de Werkgroep Toerisme in Hilversum.
23 maart Lezing "Volkswoningbouw in Hilversum" door P. van Dijk en J. Postma.
Met medewerking van de Kring is verschenen als facsimilé: Dr. J.F. van Hengel: "De geneeskundige plaatsbeschrijving van Gooiland." 
Verkrijgbaar bij de boekhandel. Prijs: f 52,50,

Streekarchief Hilversum,Oude Enghweg 23.
Uit overzicht archieven: Eventueel op Bussum betrekking hebbende archieven publiceren. Lijst is bij Fred Bos.

Historische Kring Blaricum.
Deze kring beschikt sinds oktober over een eigen locatie, een gedeelte van een oude boerderij aan de Dorpstraat, die voorheen in gebruik was als brandweerkazerne. De rulmte wordt geschikt gemaakt voor bijeenkornsten en als "Oudheidkamer".
Als uitgave van de H.K.B. verscheen onlangs het boek van Maria Boersen: "De kolonie van de internationale broederachap te Blaricum".
Verkrijgbaar bij de secretaris: Tel. 02153-15015 of bij de Blaricumss boekhandel. Prijs f 22.50.

Historische Kring Eemnes.
26 februari en 10 maart: Dialezingen over "Oude Eemnessers en hun ambachten."
Verdere inlichtingen: Henk van Hees. Tel. 02'153-89849.

Historische Kring Huizen.
27 januari  Presentatieavond van de "Werkgroep klederdracht Eem en Gooiland."
Dialezîng en klederdrachtshow in De Boerderij. Aanvang 20.00 uur

Stichting Huizer Museum.
Fototentoonstelling "Visserij van Huizen rond 1900", De expositie was eerder te bezichtigen op de Herfstflora in het Singermuseum te Laren,
22 Januari t/m 1 februari: In bejaardencentrum "Voor Anker", ingang Savornin Lohmanlaan
1 februari t/m 8 februari: in het bejaardencentrum "De Bolder", Akkerweg.

Historische Kring Stad Muiden.
Bezichtiging van het; historische fort de "Westbatterij" is mogelijk met medewerking van de H.K.S.M.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter: Heer De Jonge -Tel. 02942-1273.
De pas opgerichte kring heeft in september 1987 haar eerste contactblad "Villa Amuda" uitgebracht. Dit blad verschijnt vier keer per jaar.

Stichting Gomite Oud Muiderberg,
19 maart: Ruilbeurs voor oude prentbriefkaarten in "De Rljver" van 30.00 tot 16.00 uur.

Luitgaardeschool.
Zoals bekend is de fraaie villa waarin de vroegere Luitgaardeschool was gehuisvest, thans villa Jorulo, Nieuwe 's Gravelandseweg 21, voor het Spieghel behouden gebleven door de aankoop enige tijd geleden door musici, die daar wonen en de benedenverdieping (of bij mooi weer de tuin) aanwenden voor het organiseren van concerten.
Zo zal op zaterdag 23 januari 1988 een recital worden gegeven door de winnaar van de Matthijs Verrneulen Prijs voor compositie, Klaas de Vrfes, piano en de mezzo-sopraan Gerrie de Vrles uit eigen zang-repertoire en eigen composities.
Op zaterdag 13 februari zal worden opgetreden door de jeugdige violiste Theodora Geraets, winnares van het Oscar Back -als ook van het Bartok Concours, met de pianist Carlos Moerdijk.
Zaterdag 12 maart treedt op de hoboist Nico de Gier -leerling van Han de Vries en Heinz Holliger en kandidaat voor de Nederlandse Muziekprijs - begeleid door Marjes Benoist.
Deze serie zal voorlopig worden besloten met een concert door het Groningse gitaarduo op zaterdag 16 april.
Alle concerten beginnen om 20.30 uur.
Er bestaan plannen in mei te beginnen met koffieconcerten in de tuin achter de villa en weer een Zomeropera in juni.

Apotheek Schermer 1887 -1987.
In september j.l. was door leden van het Documentatiecentrum een tentoonstelling "Apotheken en drogisterjjen in Bussum" ingericht in de bibliatheek aan de Kuyperlaan. Aanleiding hiertoe was het 100-jarig bestaan van Apotheek Schermer aan de Brinklaan.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft de apotheek een aantrekkelijk boekje "Apotheek Schemer 1887 -1987 het licht doen zien.  Men vindt hierin een duidelijk overzicht van de artsenijmengkunde in de afgelopen eeuwen en de invloed daarvan op deze apotheek  tegen de achtergrond van Bussum in ontwikkeling. Twee foto's in het werkje zijn beschikbaar gesteld door de Historische Kring Bussum en M.J.M. Heyne.
Voor belangstellenden is het boekje bij Apotheek Schermer beschikbaar.