Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.130

Schenking getekende kaarten van Bussum

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In het vorige contactblad werd de schenking gemeld van getekende kaarten van Bussum. De schenker, de gemeente Bussum, is er naar aanleiding van deze melding door de Naardense gemeente-archivaris en de provinciale toezichthouder op de archieven op gewezen, dat deze schenking op grond van de Archiefwet niet mocht.

De verzameling is terug naar de gemeente en ligt nu in het archief.