Skip to main content

Watersnoodramp 1953

05 januari 2023

De watersnoodramp in Zuidwest Nederland, begin februrari zeventig jaar geleden, bracht in heel Nederland hulp-acties op gang. Ook Bussum kwam in beweging. Er waren inzamelingen van hulpgoederen en in drie kerken werden 'bidstonden' gehouden: de Vredekerk, de Wilhelminakerk en de Spieghelkerk. Ook op Bussumse scholen werd van alles ingezameld: kleding, dekens, huishoudelijke artikelen, speelgoed en boeken. Alles werd met vrachtwagens en auto's naar het noodgebied gebracht. De berichtgeving over de ramp kwam hoofdzakelijk via de landelijke radio. De Radio nieuwsdienst van het ANP was dag en nacht in de lucht. Ook zendamateurs speelden bij de communicatie een grote rol. De televisie in Bussum stond nog in de kinderschoenen en had een zeer bescheiden rol. Dat kwam voornamelijk neer op een registratie van de radio-inzameling 'Beurzen Open - Dijken Dicht'.