Skip to main content
1984

De Historische Kring Bussum bestaat 40 jaar!

06 juni 2023

Op 7 juni 1983 werd de Historische Kring Bussum opgericht ‘en aangegaan voor onbepaalde tijd’, zoals dat in de taal van statuten heet. Later dit jaar komen we hier nog uitgebreid op terug, zowel op de oprichting van de HKB zelf, als op de viering van dit jubileum.

Werkers van het eerste uur waren de voorzitter, Wil van Berkel, en Vice-voorzitter/Historisch Adviseur Martin Heyne. Maar we komen in de eerste jaren ook andere bekende figuren tegen, zoals Marcus van der Heide, Gerard Langemeijer, Dr. A.C.J. de Vrankrijker, Ina de Beer en vele anderen. Er werden werkgroepen ingesteld voor Dorpskern, Verzet 1940-45, Literatuur, Architectuur en Oudheidkamer en Documentatie. Die laatste werkgroep zou uitgroeien tot het huidige Documentatiecentrum, dat een grote hoeveelheid knipsels, kranten, tijdschriften, foto’s, kaarten  en voorwerpen beheert en dat nu het zenuwcentrum van de vereniging vormt. Het digitale archief is ook een uitvloeisel van de ‘Oudheidkamer en Documentatiecentrum.’

Bij zijn afscheid als voorzitter in oktober 1985, dus krap 2 jaar na de oprichting, kon Van Berkel al trots terugblikken op een mooie staat van dienst. Er was een tentoonstelling georganiseerd over het Verzet, er was aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de St. Vituskerk, men was in het geweer gekomen voor het behoud van de Irene-kapel, er waren ledenavonden georganiseerd door de werkgroepen, en Marcus van de Heide had een aan de HKB opgedragen boek gepubliceerd, Bussum door Schrijversogen.
De vereniging was in korte tijd gegroeid van ca. 30 naar 140 leden. En in december 1984 was het eerste nummer verschenen van het Contactblad, ‘het visitekaartje van onze vereniging.’ De contributie bedroeg (minimaal) 20 gulden, en een los nummer van het Contactblad kostte 3 gulden. Anno 2023 hebben we ruim duizend leden, vele bezoekers van de website en lezers van de bijdragen op Facebook en in het Bussums Nieuws. De contributie bedraagt nog maar € 15,-  en de prijs van een los nummer van ons glossy tijdschrift is € 7,50

2023