Skip to main content

Omgevingswet ingegaan

02 januari 2024

Na jaren van uitstel is op 1 januari de Omgevingswet van kracht geworden. De wet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Alles is gekoppeld aan één grote landelijke databank, de DSO. Dit digitale systeem wordt een achilleshiel genoemd. Het is met 2 miljard euro een van de duurste ICT-projecten van het Rijk. Uit vrees voor verstoringen werd de invoering diverse keren uitgesteld, maar nog steeds wordt rekening gehouden met ernstige ontwrichting. Daarvoor staan twee calamiteitenteams klaar. Mede door die mogelijke chaos wordt de Omgevingswet een paradijs voor advocaten genoemd.  
Voor het verbouwen, restaureren of slopen van een monument  is een omgevingsvergunning nodig. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Via het Omgevingsloket  kan een Vergunningcheck of conceptaanvraag worden gedaan. En daarna de vergunning aanvragen. Neem alvast een KIJKJE op dat loket. Voor ons als historische vereniging was er al een cursus Omgevingswet en cultureel erfgoed. Een link staat al een poos ook elders op onze homepage..