Skip to main content
onbekend werk

Af te stoten kunstwerken

05 januari 2024

De gemeente Gooise Meren wil een flink aantal kunstwerken kwijt. Door de fusie van 2016 is de collectie te groot geworden. Het gaat om zo'n 950 stuks die hangen of staan in het gemeentehuis, het depot in Bussum, de Kazerne in Muiden en in het Stadhuis en Streekarchief in Naarden. Veel grafische werken zijn in groten getale aanwezig en maar een klein deel daarvan heeft een inhoudelijke of historische binding met de gemeente. De collectie wordt daarom teruggebracht tot ongeveer 300 werken die op een of andere manier een relatie met de gemeente hebben. Objecten verkregen via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) gaan terug naar de makers of hun erfgenamen en de werken die overblijven zullen worden verkocht via een veilinghuis. Tot 29 januari a.s is alles nog te bekijken op de website www.afstotingsdatabase.nl. Wij laten hier enkele werken zien van overleden kunstenaars en een onbekend doek.

         portret_vrouw.jpeg kalkbranderij.jpeg landweg.jpeg

     Nico Benschop (1907-2001) portret      Kreel Daamen (1916-1993) - Kalkbranderij             Jack Aué (1895-1970)- Landweg

 

                                            strand.jpeg   

                                                                                       Fon Klement (1930-2000) - zonder titel

Jack Aué (1895-1970) - zonder titel