Skip to main content

Nieuw oud raadhuis

17 januari 2024

Het oude raadhuis van de gemeente Bussum dat aan de Brinklaan heeft gestaan is op diverse manieren vereeuwigd. Vooral als resultaat van huisvlijt. Onze vereniging heeft onder meer een wit-kartonnen exemplaar mogen bewonderen en een van legoblokjes. De makers hebben alles in het werk gesteld om het geliefde raadhuisje zo getrouw en minutieus mogelijk op schaal na te bouwen. Het nieuwste en misschien wel mooiste werkstuk is ons dezer dagen onder ogen gekomen. Het is van de hand van de heer Kerkenaar van de herenmodezaak Old England aan Brinklaan 81. Dat is niet ver van de plaats waar het raadhuisje heeft gestaan. De maker, die als kind op de trappen van het gebouw heeft gespeeld, heeft tekeningen gezocht en heeft uiteindelijk wat gevonden in het gemeente-archief in Naarden, waar men heel behulpzaam was. De heer Kerkenaar heeft zich beperkt tot het hoofdgebouw, omdat de latere aanbouwsels volgens hem afbreuk zouden doen aan het geheel. Voorlopig wordt het werkstuk waarschijnlijk tentoongesteld in de herenmodezaak. Onze vereniging wil graag meedenken over een meer definitieve plaats.
Het neo-renaissancistische raadhuis werd ontworpen door gemeente-architect J.H.Everts en geopend in 1884. Het heeft aanvankelijk ook dienst gedaan als postkantoor, politiebureau, brandweerkazerne en gevangenis. Vanaf 1906 werden die nevenfuncties afgestoten. In 1961 werd een nieuw raadhuis geopend en niet lang daarna werd het oude gesloopt. Het terrein heeft jarenlang braak gelegen tot er het winkelcentrum de Nieuwe Brink werd gebouwd.