Skip to main content

Clinge Doorenbos in beeld en geluid

02 maart 2024

De Bussumse dokterszoon Hens Clinge Doorenbos (1884-1978) was journalist, schrijver van kinderboeken, stripauteur en dichter. Als liedjesschrijver, cabaretier en zanger trad hij vanaf 1908 gedurende ruim zestig jaar op, vaak samen met zijn vrouw Wobbina (Bien) In 1927 behoorde hij met o.a. Willem Mengelberg, Dorus Rijkers, Buziau, Troelstra, Anthony Fokker, Wibaut en Berlage tot het twintigtal "populairste Nederlanders" in een lezerspeiling van het weekblad Het Leven.

Voor Persil maakte Clinge Doorenbos de eerste Nederlandse, sprekende reclamefilm. Hij trad daarnaast op voor de radio en maakte grammofoonplaten. In 1934  werd hij artistiek leider van  het Bussumse Concordia dat na de verwoestende brand in 1930 uit de as was herrezen. Als bekende Nederlander schreef hij vele jaren als "volksdichter' dagelijks in de Telegraaf, ook tijdens de de Tweede Wereldoorlog, hoewel hij weigerde zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer. Anne Frank haalt in haar dagboek in het Achterhuis twee van zijn gedichten aan, op 5 mei en 9 juni 1944..

Clinge Doorenbos woonde tijdens zijn leven in drie villa's in Bussum, aan de Huizerweg, aan de Brediusweg, en aan de Amersfoortse straatweg schuin tegenover de Gooische Boer. De villa uit 1936 moest  in 1969 wijken voor de aanleg van het viaduct over de A1. Hier werd het echtpaar nog in 1967 gefilmd door Trino Flothuis voor een item in het roemruchte VPRO-programma Hoepla. Clinge's vrouw overleed 1971 en hijzelf in 1978, in verzorgingshuis De Schutse.

In het Bussums HistorischTijdschrift is het afgelopen jaar nog een uitgebreid artikel over zijn leven gepubliceerd.

Hierbij links naar filmpjes waarin Clinge Dorenbos is te zien en/of te horen. 1919, 1921, 1934, 1958, 1958 1961

                 

                            echtpaar.jpeg   echtpaar2.jpeg                                       

Huize De Clinge 1936-1969