Skip to main content

Fietsende burgemeesters

22 mei 2024

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren is een bevlogen fietser. Je kunt hem regelmatig ergens op zijn rijwiel tegenkomen of voorbij zien fietsen. Dit niet alleen in Bussum, maar ook in andere dorpskernen van de gemeente. Enkele jaren geleden kwam hij al fietsend ten val, waardoor hij enkele dagen voor zijn werk uit de running was. Een voorganger van hem, burgemeester Milo Schoenmaker van de toenmalige gemeente Bussum was ook een fervent fietser. Hij gebruikte soms zelfs een racefiets! Schoenmaker is nu bestuursvoorzitter van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

                                            Heegde.jpeg  milo.jpeg

Een fietsliefbebber was zeker ook Hugo de Bordes, die twintig jaar lang (van 1919 tot 1939) burgemeester van Bussum was. Hij was Lid van Verdienste van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, de ANWB, wegens zijn bestuurlijke inspanningen voor de belangen van de fietser, het natuurbehoud en het kamperen. De totstandkoming van het Goois Natuur Reservaat in 1932 was mede aan zijn inzet te danken. In het ANWB-blad de Kampioen van januari 1953 wordt aandacht besteed  aan de tachtigste verjaardag van De Bordes. Helaas hebben we geen foto van een fietsende De Bordes kunnen vinden.

                                                                                            Bordes.jpeg                     

Hij is voor Bussum van grote betekenis geweest. Zo kwamen de grote uitbreidingsplannen het Brediuskwartier en het Plan Zuid onder zijn burgemeesterschap tot stand. Ter gelegenheid van zijn twaalf-en een-halfjarige ambtsjubileum in 1933 werd bij het nieuwe viaduct over de spoorlijn naar Hilversum een stenen bank met gedenkplaat door de jubilaris zelf onthuld. Deze 'De Bordes-Bank' verloor in de bezettingsjaren haar bronzen letters en kwam na de oorlog in steeds grotere staat van verval.In 1986 werd besloten de vernielde bank te verwijderen.

Burgemeester de Bordes bij de opening van 'zijn' bank