Skip to main content

Nieuwe functie voor roemruchte 'Witte Toren'

28 juni 2024

De ‘witte toren’ en het omliggende terrein aan de Rijksweg 81 in Naarden wordt een noodopvanglocatie voor honderdvijftig asielzoekers. Hiermee wordt het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) door B&W ingewilligd. De opvang gaat naar verwachting in september open. In eerste instantie voor een periode van twee jaar. Na één jaar onderzoekt de gemeente of deze termijn verlengd wordt, aldus Gooise Meren Nieuws.

De toren werd in 1936  gebouwd om met een sproei- en dwarrel techniek zeepvlokken te kunnen maken. Die functie is al lang geleden verlaten.Er werden later geneesmiddelen geproduceerd. Lees HIER meer

Bijna zestig jaar geleden, in 1965, kwam er in neon-letters een pacifistische leus op de 'Pactolan' toren te staan: ‘Nederland ontwapent’. Zakenman L. Landman krijgt hiermee landelijke publiciteit. De Hoge Raad oordeelt na lang juridisch getrouwtrek in 1967: geen strafbaar feit. Vrijheid van drukpers.