Skip to main content
Vlietlaan 1946
Vlietlaan 1946

Maart 2023

De Vlietlaan heeft zijn naam te danken aan dhr. Van Vliet, die in 1877 van Parijs naar Amsterdam reisde. Hij passeerde daarbij Bussum en zag direct enorme mogelijkheden die hier, mede vanwege de spoorverbinding, mogelijk waren. Nog geen jaar later verrees aan de dorpskant van de spoorlijn de villa “Willem Barendzn” gefinancierd door dhr. W.C. van Vliet.  In 1880 werd hotel Vlietlaan geopend en werd het zandpad begaanbaarder gemaakt met een grindlaag en kreeg het de naam Vlietlaan.  Dhr. Koster kocht de openbare straatweg in 1882 van dhr. Van Vliet en in 1884 werd deze samen met de S-laan (later werd dit Eslaan) voor 200 gulden aangeboden aan de gemeente. In 1889 werd de verzorging van het wegdek ter hand genomen en in 1890 kreeg het dorpscentrum daardoor een behoorlijke verbinding met het station.  In de loop der jaren verdwenen steeds meer villa’s om plaats te maken voor winkels.  Het aanzicht van de Vlietlaan is in die jaren dus ook aanzienlijk veranderd met als meest recente de complete herinrichting met gescheiden rijbanen en een zeer breed voetpad.

Vlietlaan 1970Vlietlaan 1970

Vlietlaan 2022