Skip to main content
rond 1930
rond 1930

April 2023

Van haven tot plantsoen tot parkeer- en marktterrein, kortom het Wilhelminaplantsoen door de jaren heen.

Tot 1899 was op de plek van het Wilhelminaplantsoen  de haven van Bussum. Door aanleg van de spoorlijn en dus meer vervoer over het spoor, maar ook steeds meer over de weg raakte de haven buiten gebruik en werd deze gedempt en werd een langwerpig plantsoen aangelegd met bloemperken. In 1920 werd door de vereniging van vrouwenkiesrecht een betonnen bank aangeboden. Dit ter herinnering aan het feit dat vanaf dat moment vrouwen niet alleen passief, maar ook actief kiesrecht hadden gekregen (foto 1).1950

In 1925 startte de bouw van de Wilhelminakerk, die in 1926 in gebruik werd genomen. Het is een ontwerp van Tjeerd Kuipers in de stijl van de Amsterdamse school. De naastgelegen kosterwoning is na uitgebreide restauratie nu in gebruik als multifunctioneel kerkelijk centrum.

Een ander herkenningspunt is de Wilhelminafontein. Die werd in 1898 onthuld ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina en kreeg in 1e instantie een plek op de Brink. Daar moest hij in 1923 plaats maken voor een bushokje en verplaatst naar de noordzijde van het Wilhelminaplantsoen. In 1953 werd hij daar verwijderd (foto 2) omdat er meer plek nodig was voor de wekelijkse markt en verdween hij in de opslag van de gemeentewerf. In 1988 werd hij, op verzoek van de inwoners van Bussum, gerestaureerd en op de huidige plak aan de zuidzijde geplaatst.

Het Wilhelminaplantsoen is geen plantsoen meer maar biedt nu parkeergelegenheid en één keer per week plek aan de marktkramen.

2016