Skip to main content
ca. 1920

Oktober 2023

Ten zuiden van Naarden begon men in 1651 een zandsloot in de richting van Bussum te graven. Voor Naarden en Bussum was dit het prille begin van het zandvervoer per schuit. In 1796-'97 werd vanuit Naarden de bestaande zandsloot verbreed en te Bussum voorzien van een havenkom. De haven lag waar nu het Wilhelminaplantsoen is. Drie straatnamen in het oude dorpscentrum, de Havenstraat, de Veerstraat en het Veerplein, leidend naar het huidige Wilhelminaplantsoen, herinneren nog aan de oude situatie, en even buiten het centrum ook de Vaartweg en de Nieuwe Vaart. Aan de kant van de Brinklaan lag een brede loswal.
In 1939 werd de haven van Bussum voor het scheepvaartverkeer gesloten. Een 20.000 m3 zand is gebruikt voor de havendemping, welk werk als werkverschaffingsobject werd uitgevoerd. Het benodigde zand kwam vrij door de aanleg van de vijver nabij het viaduct in Bussum Zuid.
Het gedempte haventerrein is tijdens de bezettingsjaren (1940-1945) gebruikt voor volkstuintjes.

In 1947 is het haventerrein ge√ęgaliseerd en van een grasmat voorzien om dienst te doen als speelplaats voor de jeugd. Later werd het een parkeerterrein.

Twintig jaar later werd op de plaats van de vroegere haven een nieuw raadhuis geopend. Nog vier decennia lag daarnaast op het resterende terrein een provisorisch parkeerterrein. Het vormde al die jaren een open gat in het dorpshart.

In de jaren 2004-'07 is op dit aangrenzende terrein in het centrum het stadswoningenproject Landstraat-Noord gerealiseerd, waarmee ook in bescheiden mate het water in het hart van Bussum is teruggekomen, nu vooral met een decoratieve functie.