Skip to main content
8 okt.1939, 8e Depotbataljon uit Enkhuizen arriveert

Mei 2024

In 1936 besloot de Nederlandse regering op 24 plaatsen nieuwe kazernes te bouwen vanwege de dreigende internationale situatie. Voor Bussum werd een locatie aan de Amersfoortsestraatweg gekozen. Het terrein was al lange tijd in handen van het ministerie van Defensie en werd gebruikt als infanterie- en pionierterrein voor de soldaten in het nabij gelegen legerplaats Laren (later Crailo).
In 1938 werd met de bouw begonnen en in oktober 1939 betrok de eerste groep militairen de kazerne. De kazerne werd genoemd naar François Abrahamszoon Palm een kolonel in de Tachtigjarige Oorlog.

      
25 nov.1945, na bombardement
 


In de 2e Wereldoorlog betrokken Duitse eenheden in 1941 de kazerne en korte tijd later kreeg de Duitse luchtdoelartillerie hier een plaats. Het geschut stond opgesteld op de heide.  In de omgeving van de kazerne werden huizen gevorderd voor de huisvesting van officieren.
Op 25 november 1944 werd de kazerne gebombardeerd door de geallieerde luchtmacht. Zes van de zeven gebouwen werden hierbij vernietigd en het zevende gebouw raakte zwaar beschadigd. De kazerne was onbewoonbaar en de Duitse soldaten werden overgebracht naar andere locaties. Op 21 maart 1945 werd de kazerne weer beschadigd bij een luchtaanval die voornamelijk bedoeld was om het Duitse hoofdkwartier uit te schakelen, die bij het nabij gelegen Hotel Bosch van Bredius in Naarden gestationeerd was. Het duurde tot 1950 voordat de oorlogsschade was hersteld.

Vanaf 1 juni 1950 was de staf van het Commando Luchtverdediging in Bussum gelegerd en tussen 1952 en 1960 was de kazerne in gebruik bij de luchtdoelartillerie.
Op 14 november 1957 stortte een USAF F-100 Super Sabre neer op gebouw 3 en een deel van gebouw 2 van de kazerne. De piloot had zich met zijn schietstoel boven Hilversum in veiligheid weten te brengen. Onder de in de kazerne gelegerde dienstplichtige militairen vielen zes doden en zestien gewonden.

De Kolonel Palmkazerne sloot begin 2006 zijn deuren.
In 2017 kwam het perceel en gebouwen in handen van drie gemeenten die toen gezamenlijk het terrein zijn gaan herontwikkelen. Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 GEM Crailo opgericht. De Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij is een Besloten Vennootschap die als een zelfstandige organisatie in opdracht van en namens  de drie gemeenten de voorbereiding en uitvoering van de planontwikkeling begeleidt. In 2023 zijn de oorspronkelijke gebouwen rondom de voormalige appelplaats en twee schoorstenen van het keukengebouw als gemeentelijk monument aangewezen. Er is samen met buren als de manege en Het Goois Natuur Reservaat (GNR) en specialisten hard gewerkt om een concrete invulling te geven aan dit plan. Resultaat is voorliggend stedenbouwkundig- en landschapsplan. (zie afbeelding 5). Zie ook Welkom | Buurtschap Crailo

afbeelding 5