Skip to main content

Juni 2024

150 jaar geleden werd de Oosterspoorlijn aangelegd, de verbinding tussen Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Amersfoort. Er kwam een station zowel voor Naarden als Bussum, “station Naarden-Bussum”  geheten. De toegangsweg naar dit station was aanvankelijk een zandpad en werd, heel origineel, de Stationsweg genoemd.

06 2024  2010 11 042Aanvankelijk vestigde zich hier een koetshuis waar men fietsen en koetsen kon huren om passagiers de mogelijkheid te geven zich verder in het Gooi te verplaatsen, zie intro foto.

Langzaam veranderd het aangezicht van de Stationsweg. Het zandpad werd een verharde weg en er werd langs deze weg gebouwd. Zo verrijst in 1902 het imposante Van Houtenpand, Stationsweg 2 en daarnaast in 1906 het symmetrische winkelpand met bovenwoningen voor drie winkels. Alle naar het ontwerp van Wim Wiggers de Vries. De torentjes zijn inmiddels gesneuveld evenals één balkon.  

06 2024 2017 12 020TDe in 1933 nog open ruimte werd opgevuld met een drietal woon-/winkelpanden. In één ervan (nr. 30) vestigde zich een kapper. Het is menigmaal van eigenaar gewisseld maar is nu nog steeds een kapsalon, zie onderste recente foto.

In 1926 werd het nieuwe (huidige) station gebouwd, hetgeen recentelijk geheel werd gerenoveerd. Ook de sporen zijn toen aangepast. Hierdoor is aan de westkant (Spiegelzijde) ook een toegang naar het station gerealiseerd.

De Stationsweg is dus al lang niet meer de enige toegangsweg naar het station, maar nu een eenrichtingsweg om het station te verlaten.