Skip to main content

Schooltuintjes

Het moet op de Lagere School geweest zijn, dat we een schrijven meekregen, dat men zich kon opgeven voor een schoolwerktuintje. Ik liet het briefje thuis zien en ook mijn moeder, zelf afkomstig van het platteland, zag wel wat in deze vorm van nuttig vermaak. Ik werd tot het project toegelaten en ik diende mij te melden bij het terrein van de tuintjes dat naast het zwembad van Bussum lag, ingang Huizerweg, dezelfde ingang dus als naar het zwembad.

Het terrein was ingedeeld in tuintjes die op hun beurt weer ingedeeld waren in een aantal teeltbedjes. Iedere deelnemer kreeg een tuintje toegewezen bestaande uit, naar ik meen, vier bedjes. In een schuur op het terrein werd gereedschap gehaald dat bestond uit een hark en een houten lat, verdeeld in decimeters. Al snel bleek waartoe die lat diende. Ook bedjes moesten ordelijk en gelijkmatig worden ingezaaid en de lat diende daartoe in de rulle grond gedrukt te worden.  Daarna konden de maten netjes in decimeters op het bedje worden afgepast.

De leiding van de Schooltuintjes bestond uit een aantal gedreven, idealistische docenten. Enkele namen herinner ik mij nog. Zo was er de jonge en energieke Mijnheer de Beer, een onderwijzer, en de wat oudere, uiterst vriendelijke Mijnheer Jongepier, die ons de fijne kneepjes van het tuinieren bijbrachten.

Het eerste tuinproject herinner ik mij nog goed! Je mocht je beginletter van je naam in tuinkers zaaien. Woensdagmiddag een week later werd het natuurwonder aanschouwd. Inderdaad was mijn voorletter de T in fijn groen op het bedje verschenen. Een openbaring ! Hierna verschenen op de bedjes radijsjes, rode bietjes, stam-sperziebonen, sla en ook bloemen zoals de zinnia en de zomeraster. Trots als een pauw kon ik thuis mijn oogst laten zien en mijn zelf geteelde groenten smaakten natuurlijk veel beter dan die uit de winkel !

Achteraf kijk ik met bewondering en dank terug op deze organisatie in Bussum die aan mijn opvoeding heeft bijgedragen en liefde voor wat groeit en bloeit blijvend heeft achtergelaten. Tuinieren doe ik nog graag en mijn tuin ( en bijenstal! ) mag gezien worden. Zouden de schoolwerktuintjes in Bussum nog bestaan?