Skip to main content

Gooische Boer drama

In mijn jeugd stonden er langs de Amersfoortse Straatweg verschillende hotel-restaurants.  Vanaf de richting Amsterdam komend waren dat ’Jan Tabak’, ‘de Gooische Boer”, “de Witte bergen” en “Toma Tuva”voor zover ik me dat nog kan herinneren, een restaurant in een kas! De Gooische Boer vormde voor mij en veel Bussumers, een ijkpunt bij de oriëntatie . Het etablissement stond op de hoek van de Huizerweg en de Amersfoortse straatweg.

Helaas is dit karakteristieke gebouw van Bussum april 1958 door brand verwoest en ik kon niet bevroeden dat die brand zo zou blijven hangen in mijn herinnering. Dat hing samen met volgend voorval.

Na de brand trof ik één van mijn zussen thuis hevig huilend aan. Wat bleek ?
Mijn zusje volgde in Hilversum de opleiding voor kleuterleidster. Eén van de eindexamen- opdrachten bestond uit het maken van een werkstuk. Mijn zus die heel creatief was had met behulp van polyetherschuim een oude hoge schoen gemaakt waarin een muizenfamilie huisde. Uren, ja dagen was ze ermee bezig geweest en het eindresultaat mocht gezien worden. Ze had met haar examenstuk zoveel eer ingelegd dat het kennelijk als een goed voorbeeld werd beschouwd  Ter goeder trouw  had ze een klasgenoot, een dochter van de uitbater van ‘de Gooische Boer’, het werkstuk uitgeleend ter inspiratie en technisch voorbeeld. Triest maar waar: mèt het gebouw de Gooische boer, werd het bouwsel van mijn zus in de as gelegd. Zo werd een drama voor de eigenaar van de Gooische Boer ook een drama voor mijn zus. Met mijn zus is het verder in het kleuteronderwijs goed gekomen. Ze werd na enige tijd hoofd van de Theresia kleuterschool bij de Koepelkerk te Bussum.