Skip to main content

Concordia

Mijn eerste kennismaking met ballet was bij ons thuis in de woonkamer. Mijn jongste zus ‘zat’ op ballet en zij deed wel oefeningen op merkwaardig gevormde schoentjes, die zij ‘Spitzen’ noemde. Ik kon mij als jongen niet voorstellen dat deze pijnlijke acrobatiek tot vervoering kon leiden. Dat werd anders dankzij ‘Concordia’. Bussumse middelbare scholen hadden bedacht, dat het goed zou zijn, hun leerlingen enige culturele- en kunstzinnige vorming op te laten doen.

Hiertoe werd ‘Jeugdcyclus’ in het leven geroepen. Diverse keren kwamen leerlingen van verschillende middelbare scholen onder begeleiding van docenten van hun school in de zaal ‘Concordia’ bijeen, om kennis te nemen van klassieke muziek, een toneel- en een balletvoorstelling. Concordia herinner ik mij als een groot vierkant gebouw gelegen ‘over het spoor’. Binnen was er een oplopende, grote zaal met een verhoogd toneel dat afgesloten kon worden met een enorm gordijn. Ook tijdens Koninginnedag was er voor de Bussumse jeugd wel een leuke film te zien, gratis of tegen een gereduceerd tarief.

De balletvoorstelling door ‘Scapino’ in Concordia kan ik me nog herinneren. Nu zag ik voor het eerst dat een ‘team’ van dansers en danseressen met kunstige, elegante bewegingen van lichaam en vooral van benen en voeten een verhaal konden uitbeelden. Aan mij was de voorstelling wèl besteed, dat in tegenstelling tot enkele leeftijdsgenoten, die zodra het licht werd gedempt of werd uitgeschakeld probeerden de voorstelling te frustreren. Echt vervelend!
Het moet voor de docenten een nachtmerrie zijn geweest om orde te houden in een dergelijke grote onoverzichtelijke zaal. Later zou ik als docent, als ik een surveillancebeurt had tijdens de pauze in een grote aula, dit probleem ook leren kennen. Voor sommige leerlingen betekende ‘Jeugdcyclus’ het werpen van ‘paarlen voor de zwijnen’.Ik herinner me nog goed dat de kordate leidster van Scapino ( Hans Snoek) de voorstelling plotseling staakte om zèlf de raddraaiers tot de orde te roepen. Het werkte!) en de voorstelling werd verder een succes !

Zo zette ook het gebouw Concordia mij op de goede weg van kunstwaardering.