Skip to main content

Van boerendorp naar villawijk

Tot het einde van de 19de eeuw was het Gooi vooral een agrarische samenleving, waar boeren en in het bijzonder de erfgooiers de dienst uitmaakten. Na de aanleg van de spoorweg kwam daar snel verandering in.

Bussum was tussen 1874, toen de spoorlijn werd geopend, en 1920 gegroeid van duizend naar twintigduizend inwoners. Het boerendorpje rond de Brink was aanzienlijk uitgedijd.

Het Spiegel was al min of meer volgebouwd, evenals het Prins Hendrikpark. Maar verdere groei werd ernstig belemmerd door de Kringenwet, die bouwen rond de Vesting Naarden en de vestingwerken ten zuiden van Bussum verhinderde. Ten noorden van Bussum is in 1924 dan ook een brede strook onbebouwd gebied te zien, doorsneden door een netwerk van voormalige zanderijsloten. Hier waren veel kwekerijen gevestigd. Een paar jaar later zou de Kringenwet voor Naarden en Bussum buiten werking worden gesteld, waarna in minder dan vijftien jaar het Rembrandtkwartier, het Oranje-Nassaupark en een deel van het Ministerkwartier en het Componistenkwartier zouden worden gebouwd.
Aan de Bussumse kant van de Brediusweg is het Vondelkwartier grotendeels voltooid, maar het Brediuskwartier moet nog bijna helemaal tot ontwikkeling worden gebracht.

Gerelateerde artikelen uit BHT 39-2 (september 2023):

Gerelateerd artikel uit BHT 39-3 (december 1923): Het gemeenteverslag van 1923