Skip to main content

Kerken

Hoewel tijdens de Reformatie de Nederlands Hervormde Kerk de staatskerk was geworden, waren grote delen van het Gooi, waaronder Bussum, de kerk van Rome trouw gebleven. Het katholieke kapelletje aan de Kerkstraat bleef in gebruik totdat het te klein werd. In het begin van de 19de eeuw werd het overgedaan aan de schaarse protestanten van Bussum. Later zou het nog nationale bekendheid krijgen als de eerste televisiestudio van ons land: Studio Irene.

Na de aanleg van de spoorlijn nam het aandeel protestanten in Bussum snel toe. Bij de volkstelling van 1824 was nog 92% van de Bussumers katholiek. In 1920 was dat aandeel geslonken tot minder dan de helft. 

Terwijl de katholieken het met twee grote kerken afkonden, de St.-Vituskerk uit 1886 (nu een appartementencomplex) en de Koepelkerk uit 1921, splitsten de protestanten zich op in allerlei geloofsrichtingen, die ook allemaal hun eigen kerk of kerkje hadden. Zo waren er vóór de jaren twintig al minstens zes protestantse kerken in Bussum: de christelijk gereformeerde kerk aan de Iepenlaan uit 1891 (nu een woonhuis); de Lutherse kerk aan de Mecklenburglaan uit 1903; de gereformeerde Johanneskerk aan de Nieuwe Englaan uit 1904 (nu het Denksportcentrum); de hervormde Vredekerk aan de Huizerweg uit 1914 (nu een appartementencomplex); de kerk van de vrijzinnige Nederlandsche ProtestantenBond aan de Iepenlaan uit 1915 (nu de Majellakapel); de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Kromme Englaan uit 1918 (nu de synagoge).

Maar ook in de jaren twintig werd er nog driftig gebouwd: in 1926 de Wilhelminakerk, in 1921 de hervormde Jeugdkapel aan de Meentweg, inmiddels verbouwd tot woonhuis; in 1923 de Doopsgezinde kerk aan de Wladimirlaan (destijds aangeduid als Huis ter Vermaning); en in 1925 de Nederlands Hervormde Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg.

Bussum was in 1923, net als de rest van Nederland, een innig gelovige, maar ook diep verdeelde gemeenschap.

Gerelateerde artikel uit BHT 39-2 (september 2023): De kerken van Bussum

Gerelateerde artikel uit BHT 39-3 (december 2023): Protestanten en hun kerken in Bussum