Skip to main content

Boek Bussum en de TV

De geschiedenis van de beginjaren van de televisie in Nederland en wat dit betekende voor Bussum

Dit boekje bevat een compilatie van artikelen over de Bussumse jaren van de Nederlandse Televisie, die verschenen zijn in het Bussums Historisch Tijdschrift. Het werd samengesteld ter gelegenheid van de jubileum tentoonstelling van de HKB in 2008.

 Het is te koop op ons documentatiecentrum, zie winkel