Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 58

Lezers reageren: een trein stond stil (I)

J.M. Molenaar

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Ons lid de heer J.M. Molenaar stuurde een kleine aanvulling op het artikel "Een trein stond stil" van de heer G.M. Langemeijer in het vorige Contactblad. Meneer Molenaar bezit in zijn oorlogsverzameling met onder andere knipsels, een advertentie die door de Rotterdamse mannen in een lokaal blaadje werd gezet naar aanleiding van de goede zorgen van de Bussumers. De tekst luidt:

MANNEN UIT ROTTERDAM
vertoevende te Naarden-Bussum,
bedanken hierbij Roode Kruis
en burgerij dier gemeenten
voor de prachtige verzorging
aan hen besteed.

Volgens J.M. Molenaar zou men hierin een bevestiging kunnen lezen, dat – zoals destijds gefluisterd werd – die goede zorgen zo ver zijn gegaan dat een aantal mannen kon vluchten.

Lees de oproep in het vorige Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 1 (april 1993), pag. 29
en een tweede reactie in het hierna volgende artikel Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 59-60