Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 10-11

Nog wat over het Nassaupark

M.J.M Heyne

Klik hier voor de pdf van dit artikel 

Voor de Oosterspoor, het Spiegel van de rest van het dorp afsneed, was de zand afgraving reeds tot in het Spiegel doorgedrongen.
De Veersloot langs de Veerstraat liep in westelijke richting door naar een terrein dat over ca 2 hectare al was afgegraven. Omdat het zand per schip werd afgevoerd, moest het bedrijf worden gestaakt, want de boten konden niet door de duiker, die onder de spoorlijn werd aangelegd. Het afgegraven gedeelte is enige jaren als weiland gebruikt, tot Biegel het aankocht om er zijn Nassaupark op aan te leggen.

Twee van de aanwezige sloten werden verbreed tot vijvers [zie de plattegrond bij het artikel van Langemeijer], waarover rustieke bruggetjes zich bogen.

Toen na 1880 dwars door het Nassaupark, vanaf de Spiegelstraat, de Middenlaan is aangelegd ten behoeve van de villabouw, moest die weg een grote boog beschrijven om de waterpartij, die als de Kom van Haverkamp bekend zou staan.

Op het kruispunt van de Graaf Wichmanlaan en de Middenlaan kwam één van de spaarzame lantaarnpalen te staan, 'die ons dorp in die dagen rijk was. Moest men zich in het donker over straat begeven, dan liep men eenvoudig van de ene naar de andere lantaarnpaal. De straatverlichting stond daartoe vrijwel uitsluitend op de straathoeken resp. wegkruisingen.
 
Het is in die tijd enige malen voortgekomen, dat een argeloze wandelaar die van de Spiegelstraat komen het Nassaupark inliep, op de lantaarn afkoerste en door de duisternis misleid pardoes de kom van Haverkamp inliep. Weer op de kant gekropen had hij de keus om ofwel druipend zijn weg te vervolgen, of bij een naburige villa aan te bellen met het verzoek zich bij de kachel te mogen warmen en drogen.

Noot redactie

Over deze 'Spegel-perikelen' meer in de bijdrage van Heyne : Een boekje open over Bussum op pag. 17