Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 60-61

De gemeente Bussum schenkt 900 kaarten

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

De gemeente Bussum beschikt over een aardige verzameling documenten en kaarten met dikwijls uit geschiedkundig oogpunt interessante gegevens. De afdeling Weg- en Waterbouw beheert honderden getekende kaarten die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft of heeft gehad. Kaarten in inkt en (kleur)potlood met daarop aangegeven wegprofielen, wegaanpassingen, bebouwing, aan te leggen wegen, stoepen, vluchtheuvels, bruggetjes etcetera. Niet alle gemaakte plannen zijn uitgevoerd.

De op de oudere kaarten afgebeelde situatiegegevens zijn vaak in de loop der tijd verouderd of soms geheel veranderd. Daarom hebben amtenaren van de afdeling onlangs hun tekeningenbestand geactualiseerd. Het resultaat: naar schatting ongeveer 900 kaarten hadden voor de afdeling geen waarde meer en konden in de afvalcontainer. Dit laatste zou voor iedereen die in de Bussumse historie geïnteresseerd is, een onherstelbaar verlies betekenen. Want een deel van de kaarten is vrij gedetailleerd en bevat zaken, waarvan steeds minder mensen nog precies weten hoe het vroeger was. Zo is er bijvoorbeeld een tekening uit 1917 van de Stationsweg, waarop de vroegere bebouwing alsmede het tijdelijke stationsgebouw staan; het tegenwoordige Stationsplein was er nog niet. Een ontwerp voor de inrichting van dit plein is te vinden op een kaart uit 1926.

Naarmate de tijd verstrijkt groeit de historische waarde van de vastgelegde gegevens. Daarom zijn alle kaarten, via een in het raadhuis werkend lid van onze kring, geschonken aan de Historische Kring Bussum. De betrokken ambtenaren van de afdeling Weg- en Waterbouw worden hiervoor nogmaals hartelijk bedankt.

De bedoeling is om de kaarten te indexeren. Hierbij worden korte beschrijvingen gemaakt van de afgebeelde gegevens, zodat snel opgezocht kan worden over welke kaarten en onderwerpen de kring beschikt.

Hiernaast is één van de geschonken kaarten verkleind weergegeven.

Het is een tekening uit 1940 van een deel van de Brinklaan en de in 1941 drooggelegde haven.
Op de hoek van de Brinklaan en de Brediusweg staat naast de Brediusbrug de villa van aannemer Weitjens. Zijn houtloodsen lagen aan de haven tussen deze villa en de plek ongeveer tegenover de Nieuwe Englaan. In de vijftiger jaren was in de villa de Zuigelingenzorg gehuisvest.

 

Zie ook volgend contactblad (december 1991)