Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 76

HET CONTACTBLAD

G. Langemeijer.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In het laatste (ongedateerde) Contactblad staat een zin die ons aan het denken behoort te zetten. Die zin luidt: "TENSLOTTE BLIJVEN WIJ EEN NADRUKKELIJK BEROEP DOEN OP ONZE LEDEN OM BIJ TE DRAGEN AAN DE INHOUD VAN DIT BLAD"

Een historische bijdrage schudt je niet zo uit je mouw. Men moet eerst opzoek gaan en dan komt er echt wel wat bover water. Is het niet leuk om te ontdekken dat er ergens een stuk grond lag met de naam: HET HOGE KAMPJE en ook nog te vinden waardat kampje lag ? U bent er jaren langs gelopen, het ligt hoek Lindelaan 1 en Meerweg. Een muur accentueert dat feit.
En wat te denken van een schaapstal tussen Nassaulaan en Veldweg, die lag ongeveer tegenover de Nassaustraat. Kleine dingen vormen samen een beeld van het oude dorp Bussum. Belangrijke mensen zoals b.v. van Eeden, Zijl, de Bazel en vele anderen maakten Bussum bekend in Nederland.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om een onderwerp te vinden; daarom juist is er onze documentatie afdeling. In het vorige Contactblad boden wij in 8 mappen 15 onderwerpen aan! Dit is de ene kant van het probleem.

De andere kant is misschien het Contactblad zelf. Wij hebben groot respect voor de heer Bos die al jaren lang de kar trekt, maar het is niet reëel hem dat alleen te laten doen. Het blad TVE heeft wel zes mensen in de redactie! Het blad heet niet voor niets CONTACTBLAD er hoort dan ook een rubriek in het blad te staan om dat CONTACT tot stand te brengen. "VRAGEN VAN LEZERS","KRITIEK VAN LEZERS"  iets dergelijks. Er zijn wel meer rubrieken te bedenken. Misschien hebben we een vlotte tekenaar in ons midden. Een rubriek architectuur of literatuur uiteraard i.v.m. Bussum. Het zijn maar een paar gedachten.

Een ander probleem is; hoe toegankelijk is de afdeling docwnentatie. Deze hardwerkende werkgroep ziet niet graag dat de mensen zelf zoeken in de kasten. Begrijpelijk er wordt makkelijk iets verkeerd terug gezet. Toch moet hiervoor een oplossing gevonden worden. Met behulp van een deskundige zou misschien een duidelijke inventarislijst gemaakt kunnen worden. Ik bied meer vragen dan oplossingen, misschien wil iemand anders hierop eens ingaan.