Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 25, nummer 1 (april 2009)


InhoudBussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 1
(van de redactie), pag. 1

Wat vindt u in dit nummer? Dit keer geen themanummer, maar diverse mooie artikelen
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 3
(van de redactie), pag. 3

De Brigade Bussum van de Koninklijke Marechaussee
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 4-9
Auteur: Jaap van Welsen, pag. 4-9
In Bussum is bijna zeventig jaar een bijzondere politie-eenheid gevestigd geweest: een brigade van de Koninklijke Marchaussee.

Beton in het Fransche Kamp
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 10-13
Auteur: Klaas Oosterom, pag. 10-13

De Rozenboom, deel 3
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 14-21
Auteur: Nel Krijnen-van Gog, pag. 14-21

Online schatgraven in het archief
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 21
(van de redactie), pag. 21

De Naarder en Bussummer Eng vóór 1902
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 22-27
Auteur: Martin Heyne, pag. 22-27
Tot nu toe is er nog geen studie gemaakt van de historie van de Naarder en de Bussummer Eng. Dat is in hoofdzaak te wijten aan het ontbreken van betrouwbaar kaartmateriaal dat ver genoeg terug gaat, waarbij we moeten denken aan de 16e eeuw. Ook beschrijvingen uit die periode zijn niet te vinden. Alleen door het vergelijken met ontwikkelingen rond de andere Gooise dorpen zijn wat aanwijzingen te achterhalen. Een groot probleem hierbij is dat Bussum rond 1500 verplaatst is, en na 1672 veel van de oorspronkelijke hoge (eng)gronden rond Naarden zijn afgegraven. In de volgende bijdrage zal niettemin geprobeerd worden aan de hand van latere sporen de grote lijnen aan het licht te brengen.

Het Dolle kerkje
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 28-35
Auteur: Klaas Oosterom, pag. 28-35
In het begin van de Iepenlaan, op nummer 6, in een oud deel van het dorp Bussum over het spoor, staat een kerkgebouwtje uit 1891, het zogenaamde ‘dolle kerkje’. Het werd achtereenvolgens gebruikt door de Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dit is het verhaal van het kerkgebouw, en de geschiedenis van de kerkelijke gemeenten en de mensen die er kerkten. Het is tevens de geschiedenis van een aanzienlijk deel van het protestantisme in Bussum.

Colofon
Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (2009) 36
(van de redactie), pag. 36