Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 72-73

Een brief van het postkantoor

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

In het vorige contaktblad beschreef mevrouw I. de Beer haar werkzaamheden op het postkantoor in het voor-oorlogse Bussum. Naar aanleiding van dit artikel werd de schrijfster door de directeur van het hoofdpostkantoor Bussum, drs. N.A. Schoenmaker, uitgenodigd voor een bezoek aan het bedrijf.

Op maandag 13 mei j.l. heeft mevrouw De Beer op het postkantoor gezien hoe er tegenwoordig gewerkt wordt. Veel van de door haar beschreven zaken en handelingen zijn in de loop der jaren veranderd. Een aantal procesbenamingen bleek echter nog steeds te bestaan. Zo zijn door de komst van de automatisering aan het loket de werkzaamheden gewijzigd, maar de computeruitdraai, die aan het einde van de dag de kasgegevens bevat, heet nog steeds G9.

Mevrouw De Beer kon na 45 jaar de lucht, en daarmee de sfeer van toen weer opsnuiven. Ondanks alle veranderingen vond zij in het postkantoor nog voldoende herkenningspunteh om oude herinneringen' te doen herleven.

 Legitimatiebewijs t.b.v. ouderdomsrente.

In het laatste contactblad deed ik verslag van mijn eerste werkkring bij de P T T waarbij werd vermeld dat ik vergeefse pogingen heb gedaan een legitimatiebewijs op de kop te  tikken waarmee in die jaren de ouderdomsrente werd uitgekeerd. 

Na enkele dagen meldde één onzer leden een dergelijk kaartje in haar bezit te hebben dat toebehoorde aan een inmiddels overleden familielid. Hiernaasttreft U een copie hiervan aan.