Skip to main content

De ontdekking van Bussum

14 januari 2024

Bussum als woonplaats is zo gek nog niet! In het midden van het land met een aantrekkelijk centrum om te winkelen en restaurants te bezoeken. Bovenal een prachtige omgeving met bos en hei en gelukkig zonder ringwegen. Wie er eenmaal woont wil eigenlijk nooit meer weg. Dat maakt het voor mensen die zich in Bussum willen vestigen wat moeilijk om voor een redelijke prijs een huis in dit woonparadijs te bemachtigen.

In het begin van de vorige eeuw was er nog plaats genoeg en wilde Bussum graag nieuwe inwoners aantrekken. De Oosterspoorweg die in dit nieuwe jaar 150 jaar bestaat was een belangrijke verbinding die Naarden/Bussum heel aantrekkelijk had gemaakt om zich er te vestigen. Het was de tijd van advertenties om Bussum als woonoord aan te prijzen. Toch waren er al voor de aanleg van de spoorlijn al verscheidene villa's verrezen. Het werden er snel meer. Lees HIER een artikel van Martin Heyne over de opbloei van Bussum  in die tijd. 

De Historische Kring Bussum besteedt dit jaar op diverse manieren aandacht aan het 150-jarig bestaan van de Oosterspoorweg van Amsterdam naar het Oosten van het land.