Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 19, nummer 1 (mei 2003) pags. 1 t/m 64


Prins Hendrikpark 100 jaar, door Martin Heyne et al., 2003, uitgegeven door Gooibergpers, Bussum i.s.m. Historische Kring Bussum, ISBN 90-72184-42-4

  

Themanummer:

100 jaar Prins Hendrikpark

 

  

 

Titelpagina
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 1
(van de redactie), pag. 1

Colofon: Prins Hendrikpark 100 jaar
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 2
(van de redactie), pag. 2

Inhoud en agenda
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 3
(van de redactie), pag. 3

Redactioneel
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 4 (i)
(van de redactie), pag. 4

Jubileum Historische Kring Bussum 13-9-2003
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 4 (ii)
auteur: Arie Gouka (wethouder), pag. 4

I. Hoe het Prins Hendrikpark tot stand kwam
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 5-15
auteur: Martin Heyne, pag. 5-15

II. De straatnamen
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 16-19
auteurs: Martin Heyne & Jan Hekkenberg, pag. 16-19

III. Architectuur en architecten in het Prins Hendrikpark; Ph.J. Hamers (1882-1966)
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 20-26
auteurs: Martin Heyne & Maria Monster-Duijvesteijn, pag. 20-26

IV. Monumentale gebouwen
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 27-40
1. Station Naarden-Bussum;
4. Evangelisch-Lutherse kerk (Mecklenburglaan 50);
5. 'Fort van Juch' (Stargardlaan 2 / Schwerinlaan 2 t/m 40);
6. Voormalige villa's Prins Hendriklaan 1 en 6
auteurs: Joke Vos & Coby de Jong & Jan Hekkenberg & Maria Monster & Joke van den Bosch, pag. 27-40

V. Sociale aspecten
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 41-54
1. Het buurtcomité;
2. De Buurt Preventie Vereniging 'Brave Hendrik';
3. Winkels in het Prins Hendrikpark;
4. Herinneringen aan het Prins Hendrikkwartier
auteurs: Martin Heyne & M.A. Stadermann, pag. 41-54

VI. Bijzondere personen
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) 55-58
1. burgemeester Johannes Cornelis Haspels;
2.H. van de Upwich;
3. De Lind van Wijngaarden;
4. de Apostel L. Slok
auteurs: Coby de Jong & Joke van den Bosch, pag. 55-58

(pag. 59 t/m 64: advertenties en blanco pagina's)

Colofon Historische Kring Bussum
Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (2003) omslag pag. iii
(van de redactie), omslag pag. iii