Skip to main content

 Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 39, nummer 2 (september 2023), inhoudsopgave


 bht39 2 omslagt

 

 

Thema : 1923

 

  

 

Colofon en Inhoud
(van de redactie), pag. 1

Van de redactie 
(van de redactie), pag. 3

Bussumers van honderd jaar geleden
auteur: Eric Bor, pag. 4-5

De viering van het regeringsjubileum in Bussum
auteur: Eric Bor, pag. 6-8

De populariteit van koningin Wilhelmina
auteur: Eric Bor, pag. 9-11

De kaart van 1924
auteur: Nol Verhagen, pag. 12-13

Van boerendorp naar villawijk
auteur: Nol Verhagen, pag. 14-16

Middenstand
auteur: Cees Bouman & Nol Verhagen, pag. 17-19

Sport
auteur: Nol Verhagen, pag. 20-22

Naar school
auteur: Nol Verhagen, pag. 23-25

Architectuur en architecten
auteur: Eric Bor & Gijs Vorstman, pag. 26-30

Uitgaan
auteur: Eric Bor, pag. 31-33

De positie van de vrouw
auteur: Nol Verhagen, pag. 34-35

Modieus in 1923
auteur: Annet Betsalel, pag. 36-37

De kerken van Bussum
auteur: Nol Verhagen, pag. 38-41

Klooster/pensionaat Mariënburg
auteur: Nol Verhagen, pag. 42-43

De Joodse Gemeente Bussum in de jaren twintig
auteur: Annet Betsalel, pag. 44-45

Rectificaties en aanvullingen
(van de redactie), pag. 46