Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 28, nummer 1 (mei 2012)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 1
(van de redactie), pag. 1

Wat vindt u in dit nummer?
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 3
(van de redactie), pag. 3

Schietoefeningen in een cafézaaltje - Weerkorpsen in Bussum tussen 1900 en 1940
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 4-8
auteur: Martin Heyne, pag. 4-8

'Ik vertrouw u mijn geld toe' - Bussumse procuratiehouder J. verduistert kapitaal en is kort spoorloos
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 9-10
auteur: Klaas Oosterom, pag. 9-10
Na cafébezoek ramt een hoge Bussumse bankemployé – hij is ook lid van de gemeenteraad – in Amsterdam een auto. Deze J. heeft een groot bedrag op zak. Na zijn nachtje cel neemt hij de benen. Onderzoek wijst uit dat er is gefraudeerd met aanzienlijke bedragen. In plaats van het hem toevertrouwde geld voor zijn cliënten te beleggen, drukt hij het achterover. Het spoor leidt naar Parijs, vanwaar de verdachte platzak terugkeert.

Italiaanse ondernemers in Bussum
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 11-13
auteur: Jaap van Welsen, pag. 11-13
In 1929 vestigde het gezin van Antonio Tramontina zich in Bussum. Antonio was geboren en getogen in Maniago, een stadje in de in het noordoosten van Italië gelegen provincie Pordenone. Maniago was bekend als het Italiaanse Solingen wegens zijn messen- en scharenindustrie. Maar dit was niet de enige bedrijvigheid. De regio waarin Maniago ligt: Friuli–Venezia–Giulia, is ook de bakermat van een typisch Italiaans ambacht: het terrazzowerk.

Gastarbeiders tussen Vecht en Eem - Wel en wee van Italianen en Spanjaarden, Turken en Marokkanen
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 14-15
auteur: Hans Mous, pag. 14-15

Van legerplaats tot groen woon- en werkgebied? - Het beoogde hergebruik van de Kolonel Palmkazerne
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 16-22
auteur: Chris Leenders, pag. 16-22
Infanteristen oefenden van oudsher op het terrein waar kort voor de Tweede Wereldoorlog de Kolonel Palmkazerne verrees. Bezwaren van omwonenden vonden geen gehoor: het landsbelang ging voor alles. Wel profiteerde de middenstand van de aanwezigheid van zoveel militairen. Chris Leenders schetst de roemruchte historie van de basis en de onderkomens. De kazerne kwam in 1957 in het nieuws toen een Amerikaanse straaljager er neerstortte. Inmiddels breken provincie en gemeenten zich het hoofd over hergebruik van het gebied.

Bussums bloei - Gedenk deze huizen vol illusies
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 23
auteur: Rudolf Geel, pag. 23

Colofon
Bussums Historisch Tijdschrift 28/1 (2012) 24
(van de redactie), pag. 24