Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,jaargang 17, nummer 1 (mei 2001)


Inhoud
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 1
(van de redactie), pag. 1

Van de redactie
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 2 (i)
(van de redactie), pag. 2

Ledenavond op 13 juni 2001
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 2 (iii)
(van de redactie), pag. 2

Hamerstraatproject
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 2 (ii)
(van de redactie), pag. 2

Herinneringen van Jan Verheul (deel 1)
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 3-7
auteur: Ina de Beer, met dank aan Martin Heyne, pag. 3-7

Nieuwe aanwinsten afdeling documentatie vanaf juni 1999
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 8
(van de redactie), pag. 8

Een interessante vondst
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 11
auteur: Netty Langemeijer, pag. 11

Financieel verslag Historische Kring Bussum 2000 (Begroting 2001 en Balans per 31-12-2000)
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 12
(van de redactie), pag. 12

Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring Bussum gehouden op 29 maart 2001
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 13-14
auteur: E. Droogleever Fortuyn, pag. 13-14

De historie van het oude huis
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 14 (i)
auteur: E. Drooglever-Fortuyn, pag. 14

Coupé-schandaal (ingezonden gedicht van Clinge Doorenbos)
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 14 (ii)
(van de redactie), pag. 14

De eerste Bussumse schaker (Dirk Jacob Vogelpoot, 1805-1875)
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 15-17
auteur: Ton Sibbing, pag. 15-17

Paardensport in Bussum
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 18-22
auteur: Martin Heyne, pag. 18-22

"Tanah Abang" (reacties van twee kleinzoons van de bouwer)
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 23-24
auteur: A.M. en D. Voûte, pag. 23-24

Een kaartje aan de wand
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 27-29
auteur: G. Langemeijer, pag. 27-29 

Mededelingen
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 29
auteur: Joke Vos, pag. 29

Boekaankondiging: Kerkenpad door Bussum, van Evert Mathies
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 30-31
auteur: Marcus van der Heide, pag. 30-31

Puzzelpagina
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) 32
auteur: Philip Scherpbier, pag. 32

 Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (2001) omslag pag. iii
(van de redactie), pag. iii omslag