Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 11, nummer 3 (januari 1996)  dit nummer behoort nog bij het publicatiejaar 1995] pags. 73 t/m 96


Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) omslag ii
(van de redactie), omslag pag. ii

Inhoud en agenda
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 73
(van de redactie), pag. 73

Van het bestuur
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 74 (ii)
auteur: Gerard Dijker (voorzitter), pag. 74

Mededelingen van de Historische Kring Weesp
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 74 (ii)
(van de redactie), pag. 74

De sloop van Antoniushove
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 75
auteur: J.H.M. Klijnman, pag. 75

Aannemer Van Norren en de gang van zaken bij een overlijden
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 76-77
auteur: J.H.M. Klijnman, pag. 76-77

Reacties op 'Als de nood hoog is, komt er de centrale keuken'
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 78-80
auteur: Ina de Beer, pag. 78-80

Werkgroep Dorpskern
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 83
auteur: J.M. Vos, pag. 83

In memoriam Henk van den Berg
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 84 (i)
auteur: Jan Hekkenberg, pag. 84

Omgevingseducatie en De Historische Kring
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 84 (ii)
auteur: Coby de Jong, pag. 84

Nieuwe aanwinsten informatie/documentatiecentrum
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 85
(van de redactie), pag. 85

Monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 86-87
auteur: J.M. Vos, pag. 86-87

Boekbesprekingen
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 88-91
auteurs: Marcus van der Heide & Emile de Vries, pag. 88-91

Herinneringen van een aanspreker aan het oude Bussum
Contactblad Historische Kring Bussum 11/3 (1996) 94-96
auteur: Johan H.M. Klijnman, pag. 94-96