Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 6, nummer 3 (december 1990) inhoudsopgave


 

Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) omslag ii

Inhoud
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990)

Van de redactie
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 2
(van de redactie), pag.2

Oproep van het bestuur aan de leden (vervolg)
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 3
auteur: Arie Gouka, pag. 3

Agenda jaarvergadering 18-2-1991 en jaarverslag 1990
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 5-7
(van het bestuur), pag. 5-7

Een oproepje (over foto's van de Bussumse klederdracht)
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 7
(van de redactie), pag. 7

Gesprek met de 88-jarige Jan van Ernst
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 9-13 + 15
auteur: Ina de Beer, pag.  9-13 + 15

Geletterd Bussum, toespraak Rudolf Geel + artikel 'Geletterd Bussum' voor ambasadeur Stork (uit: Gooi- en Eembode 13-9-1990)
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 17 + 19 + 21
(van de redactie), pag. 17 + 19 + 21

Persbericht boek Bep de Boer
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 22
(van de redactie), pag. 22

De bevolking van Bussum sedert 1890 (vervolg)
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 23-24
auteur: J.H. van Stuijvenberg, pag. 23-24

Een binnenlandsch paspoort (rectificaties over de oude el in Contactblad 6/2, door G.W. Schouten en een door B. Bal)
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 25
(van de redactie), pag. 25

Een grote brand in Bussum in 1840
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 26-29
auteur: Martin Heyne & Nel Krijnen-van Gog, pag. 26-29

Het landgoed Cruysbergen
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 31-36
auteur: G.M. Langemeijer, pag. 31-36

Bericht van de afdeling Documentatie
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 37
auteur: W.M. van Berkel, pag. 37

Roofovervallen in Bussum in 1926
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 38-40
auteur: Koos Ruijzendaal, pag. 38-40

Documentatie
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 41
(van de redactie), pag. 41

Activiteiten in de regio
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 42
(van de redactie), pag. 42

Cursus Historisch Onderzoek
Contactblad Historische Kring Bussum 6/3 (1990) 43
(van de redactie), pag. 43